Bartosz Janowski

Bartosz Janowski 

 
 
 
 
 
 
 
linkedin-16x16
 
twitter-16x16

Bartek należy do kręgów:

Backend'owców

  • administrator strony funpage na Fb
  • współ-organizator #odZdoA

GWIAZDKAGWIAZDKA


Architektów

  • pomysłodawca serii ScrumBites (spotkań dedykowanych Scrum)
  • wrzucił na backlog: warsztaty feedback'owe

GWIAZDKA


Sprzedawców

  • zaprosił I.Malinowską

GWIAZDKA


Testerów

  • bardzo aktywny na każdym ze spotkań, czy to prelekcji, czy warsztacie

GWIAZDKAGWIAZDKAGWIAZDKA


Integratorów

  • łącznik z grupą PMI Łódź 🙂
  • recenzent SD'16

GWIAZDKAGWIAZDKA