Podsumowania

Podsumowanie warsztatów Value Stream Mapping prowadzonych przez Tomka Wykowskiego

Podsumowanie warsztatów Value Stream Mapping prowadzonych przez Tomka Wykowskiego

Warsztaty Prowadzone przez Tomka Wykowskiego dotyczyły praktycznego wykorzystania narzędzia Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości). Jest to narzędzie optymalizacyjne służące poprawie procesów wytwórczych. Doskonale nadaje się ono do zastosowania przy procesie tworzenia oprogramowania w celu poprawienia przepływu i zwiększenia utylizacji…