Daniel Rurarz

linkedin-16x16  linkedin-16x16

Daniel należy do kręgu:


Sprzedawców

GWIAZDKA


Backend’owców

GWIAZDKAGWIAZDKA

Dyskusje:

Pierwszy komentarz?