Tomasz Stefko

Tomek należy do kręgów:

Backend'owców

  • administrator strony zwinnalodz.eu, funpage na Fb i Meetup'a
  • twórca drugiej wersji logo
  • autor wielu zdjęć z wydarzeń
  • współ-organizator ZŁ@Mobilizacja i #odZdoA

GWIAZDKAGWIAZDKAGWIAZDKAGWIAZDKAGWIAZDKA


Integratorów

  • reprezentował grupę w rozmowach o współpracy z Agile Turkey, czy PDD w Krakowie

GWIAZDKA


Odwiedź mój profil LinkedIn / Twitter: