Podsumowanie warsztatów Value Stream Mapping prowadzonych przez Tomka Wykowskiego

Warsztaty Prowadzone przez Tomka Wykowskiego dotyczyły praktycznego wykorzystania narzędzia Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości). Jest to narzędzie optymalizacyjne służące poprawie procesów wytwórczych. Doskonale nadaje się ono do zastosowania przy procesie tworzenia oprogramowania w celu poprawienia przepływu i zwiększenia utylizacji ludzi lub zasobów. Bazując na doświadczeniach z przemysłu (Toyoty) można, z pomocą Value Stream Mapping, określić gdzie znajdują się miejsca na usprawnienia procesów i tak je zaplanować, by straty były minimalne.

Główne aktywności w procesie Value Stream Mapping to:

 • pure waste (czysta strata)

 • necessary waste (konieczna strata)

 • capacity improvement (szkolenia, rozwój, naprawy)

 • adding value (dodawanie wartości)

Założeniem narzędzia Value Stream Mapping jest optymalizacja strat w rodzaju:

 • zapasów (pracy w toku)

 • nadprodukcji (zbędne funkcjonalności)

 • dodatkowego przetwarzania (zbędne procesy / zbędna dokumentacja)

 • transportu (przekazywanie wiedzy)

 • zbędnych ruchów (wielozadaniowość)

 • czekania (decyzje, dostępy do innych systemów, testy)

 • rozproszonej wiedzy (pozyskiwanie wiedzy z wielu źródeł)

 • myślenia życzeniowego (błąd życzeniowy)

 • niewykorzystanego potencjału pracowników

Budując mapę procesu można zobaczyć przepływ (produktu, informacji) oraz próbować optymalizować straty; zwiększając wartość postrzeganą przez klienta i skracając czas realizacji zadań, podnosząc w rezultacie efektywność wykorzystania ludzi i sprzętu.

Zainteresowani mogą poszerzyć swoją wiedzę zapoznając się z pracami:

 • Mary Poppendieck

 • Jerry K. Liker

 • James P. Womack

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *